CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Tên công trinh: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tông – Nha Trang – Khánh Hòa

 

 

takco_20140623164946

193 tran hung dao

IMG_4928 copy

IMG_4930 copy

IMG_4932 copy

IMG_4934 copy

IMG_4938 copy

Tagg: Vách ngăn vệ sinh, cửa cuốn,Vách ngăn vệ sinh, cửa cuốn.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Tên công trinh: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tông – Nha Trang – Khánh Hòa     Tagg: Vách ngăn vệ sinh, cửa cuốn,Vách ngăn vệ sinh, cửa cuốn.