Tên công trinh: TÒA NHÀ VẠN THỊNH PHÁT BUILDING

Địa chỉ: 193-203, Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

 

IMG_5079

IMG_5080

IMG_4944

IMG_4945

IMG_5081

IMG_5082

IMG_5083

IMG_5084

IMG_5086

IMG_5092

IMG_5093

IMG_5098

IMG_5099

IMG_5115

IMG_5120

IMG_5122

IMG_5123

Tên công trinh: TÒA NHÀ VẠN THỊNH PHÁT BUILDING Địa chỉ: 193-203, Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM