Công trình : TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG BẢO TRỢ TRẺ EM TAM BÌNH

       Địa điểm:  273 Quốc lộ 1A, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức , Tp.HCM.

IMG_0086---Copy---Copy

 

Công trình : TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG BẢO TRỢ TRẺ EM TAM BÌNH        Địa điểm:  273 Quốc lộ 1A, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức , Tp.HCM.