Tấm compact hpl loại 1 - Vách ngăn vệ sinh compact HPL

0916.880.339